Wednesday, October 03, 2007

«Manhattan» på plass


Til de som har prøvd, men stanget mot tomme hyller og uvitende bokhandelmedarbeidere: min nye bok «Manhattan» skal være å få tak i nå.

Det har skjedd et hendelig uhell, dvs. at på grunn av en mindre konflikt mellom forlaget og meg kom førsteopplaget ut med feiltrykk. Disputten gjeldt tittelen — denne boka har hatt mange titler. Fram mot trykking hadde vi enda en runde; jeg sto på at boka skulle hete «Mannahatta» (etter Walt Whitmans dikt), mens forlaget syntes det var unødig vanskelig. Til slutt ga jeg etter for deres fornuft og erfaring, men det ble ikke rettet overalt. Omslaget (se over) fikk korrekt tittel, mens tittelbladet hadde den gamle. Sånt skjer.

I mellomtiden har det kommet noen anmeldelser av boka, og de er stort sett veldig positive. Det er gjennomgående folk med mye kunnskaper og tanker om New York City som har anmeldt boka, og de slipper ikke prosjektet fra seg uten noen avsnitt om hva de ville tatt med i en slik bok. Og stort sett er jeg helt enig — dersom jeg hadde hatt f.eks. 1200 sider til disposisjon. Jeg måtte ned på 329.

Men la oss se hva de sier.

Kåre Bulie i Dagbladet: «Eggen og kjæresten hans dro til Manhattan i 2005 og ble der et knapt halvår. Han fikk ikke gjort alt han hadde planlagt, men han la et riktig fruktbart grunnlag for «Manhattan», som er en vellykket blanding av velinformerte, reportasjelignende hverdagsobservasjoner fra storbylivet – med særlig vekt på Harlem, Eggens bydel - og gjenfortelling av sentrale episoder i New Yorks blomstrende 1900-tallskulturhistorie.»

Knut Olav Åmås i Aftenposten: «Torgrim Eggen har skrevet en herlig bok om New York. Han har kommet bak klisjeene, han har grepet byens atmosfære og karakter. Ikke minst har han forstått at New York er en essensielt jødisk by.»

Audun Vinger i Morgenbladet: «Man­hat­tan er per­fekt for unge men­nes­ker som ennå ikke har opp­levd alt det Eg­gen har opp­levd. Den gir også et flott snap­shot av ver­dens ho­ved­stad, og vir­ker opp­fris­ken­de for den popkultiverte gjengangerturisten. Det hand­ler da også om en by vel verd å els­ke.»

Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv: « Aller best er Eggen allikevel når han løfter blikket litt fra oppslagsverk og beskriver mindre håndfaste aspekter ved byen, som måten man snakker på. Eggen observerer, helt korrekt, hvor ekstremt innfløkte reglene er angående hvem som kan si hva når, hvor og til hvem. Man får til og med en snev av sympati for ham når han blottlegger sitt ønske om å komme med akkurat den riktige newyorkske replikken, og deretter fortviler over hvor vanskelig det er. "New York City sort of brings out the stupid in me", som Nanci Griffith synger.»

Vel. Nok av det. God fornøyelse.

2 Comments:

At 03 October, 2007 11:27, Blogger Marius said...

Blir det noen promo-runde da? Så kan vi se om vi klarer å finne noe svart musikk til deg her i Trondheim? Viss du ikke kunne tenkt deg å snurre en plate eller to selv da?

 
At 03 March, 2009 11:17, Anonymous tos said...

Flott fremstilling av Manhattan. På min første tur i 1963 stod jeg utenfor en restaurant der Gene Krupa spilte inne, og gikk IKKE inn. Har angret og angret.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home